logovvtt_shadow

Vind uw vaktherapeut 

Beweeg uw muis over één van de cirkels op de kaart van Twente om contactinformatie van de betreffende vaktherapeut te bekijken.

Michiko Bos
Hengelo | Muziektherapeut
Alice Dunsbergen
Enschede | Beeldende Therapie en Begeleiding
Oldenzaal | muziektherapeut
Enschede | muziektherapeut
Enschede | muziektherapeut
Hengelo | Beeldend therapeut
Oldenzaal | dramatherapeut
Enschede | Oldenzaal | Psychomotorische therapie
Oldenzaal | Psychomotore therapeut

Vind uw vaktherapeut

Michiko Bos
Hengelo | Muziektherapeut
Alice Dunsbergen
Enschede | Beeldende Therapie en Begeleiding
Oldenzaal | muziektherapeut
Enschede | muziektherapeut
Enschede | muziektherapeut
Hengelo | Beeldend therapeut
Oldenzaal | dramatherapeut
Enschede | Oldenzaal | Psychomotorische therapie
Oldenzaal | Psychomotore therapeut

Vaktherapie biedt directe zorg voor kinderen, jongeren, ouders/opvoeders en volwassenen. Het doen en ervaren staat centraal in vaktherapie.

Over VVTTwente

Voordelen van vaktherapie bij vrijgevestigden.

Vaktherapie biedt directe zorg voor kinderen, jongeren, ouders/opvoeders en volwassenen. Vaktherapie sluit aan bij de belevings- en activiteitenwereld van kinderen en jongeren. Het doen en ervaren staat centraal in vaktherapie. De VVTTwente biedt een uitgebreid zorgaanbod. Waar mogelijk een kortdurende behandeling en langdurige zorg waar nodig. De zorg kan vaak ook aan huis of op school aangeboden worden. Wachtlijsten zijn er niet of nauwelijks en de zelfstandige vaktherapeuten communiceren met korte lijnen.

Ontstaan VVTTwente.

De Vrijgevestigde Vaktherapeuten Twente (VVTTwente) is een platform opgericht in 2014 door vaktherapeuten in de regio Twente. Aanleiding is o.a. de (jeugd)transitie naar de gemeentes. Het doel van het platform is om binnen Twente vaktherapie te profileren en beter op de kaart te zetten bij gemeenten, organisaties en andere zorginstellingen. De vaktherapeuten die lid zijn van de VVTTwente werken zelfstandig in hun eigen praktijk en hebben hun eigen expertises. Zij moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld in samenspraak met de leden. Allen zijn aangesloten bij de verenigingen FVB en/of de NVPA. Voor toelating tot deze verenigingen hebben de vaktherapeuten minimaal een erkend HBO diploma in één van de vaktherapeutische disciplines en zijn aanvullende eisen gesteld om voortgaande kwaliteit te kunnen waarborgen.

Folder.

Klik hier om de flyer van VVTTwente te downloaden. Hierin leest u meer over o.a. onze missie en visie.

vvtt12

Vaktherapie algemeen

Wat is vaktherapie?

Vaktherapie is een overkoepelende naam voor behandelingen waarbij het ‘doen en ervaren’ centraal staat. Vaktherapeuten maken op methodische wijze gebruik van beeldende, muzikale, sport, spel en drama interventies. Tevens kan een vaktherapeut zich richten op het gebied van beweging en lichaamservaring.
In de zorg voor kind, jeugd, ouders/verzorgers en volwassenen vindt vaktherapie plaats in zes disciplines: beeldende therapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische (kinder-)therapie, danstherapie en speltherapie. Naast behandeling draagt vaktherapie bij aan aanvullende en/of ondersteunende diagnostiek en advies.

Het effect van vaktherapie

Behandeling van de cliënt in vaktherapie kan leiden tot:

  • herstel en verbetering van sociaal-emotioneel functioneren;
  • vermindering van gedragsproblematiek;
  • herstel en verbetering van gezinsrelaties;
  • herstel en verbetering van spraak- en taalvaardigheden;
  • herstel en verbetering van (senso-) motorische vaardigheden;
  • herstel en verbetering van cognitieve en executieve functies
Voor welke klachten en stoornissen wordt vaktherapie ingezet?

VVTTwente - handen Muziek

Vaktherapie wordt ingezet bij behandeling van psychosociale en/of psychiatrische problematiek.
Hierbij valt te denken aan:

  • Problematiek op het gebied van: identiteit, gedrag, affect- en emotieregulatie, verwerking van rouw, verlies en trauma;
  • Problematiek ten gevolge van: functionele en psychiatrische stoornissen, aandachts- en ontwikkelingstoornissen, stoornissen op neurologisch gebied en op het gebied van autisme spectrum;
  • Klachten met betrekking tot angst en depressie, levensfaseproblematiek

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over onze organisatie,
neem contact met ons op.